Spela

Kundvillkor Lotto

TILLÄGGSVILLKOR FÖR SPELANDE - 'HEDGING'

 

1. ANVÄNDARVILLKOR:

a) Varje spelare måste:

i. vara 18 år eller äldre;

ii. betala eventuella skatter på vinster;

iii. inte vara en person som finns representerad eller vara bosatt i ett land som finns med på exkluderingslistorna;

iv. vid tidpunkten för spelande inte vara en direktör, tjänsteman eller anställd (eller deras make/maka eller anhörig) hos EU Lotto eller Operatören eller hos ett av koncernbolagen, eller en entreprenör, eller tjänsteleverantör till något företag inom gruppen av EU Lotto eller Operatören som kan anses vara i en känslig position enligt EU Lotto eller Operatören;

v. Ha kännedom om att instruktionerna för att lägga ett bet eller en insats, efter sagd deadline och /eller efter att en dragning har påbörjats eller redan har genomförts, är inte giltiga, oavsett om en automatisk bekräftelse har skickats ut, eller om en felaktig deadline har visats på Operatörens webbsida.

vi. Ha kännedom om att de värden för jackpott som visas på Operatörens webbsida är ungefärliga siffror angående hur mycket den aktuella jackpotten kan kommer att vara. För att göra denna uppskattning används olika faktorer exempelvis om den framtida jackpotten faktiskt delas ut, eller går vidare till nästa omgång. Det uppskattade värdet är inte juridiskt bindande varken för EU Lotto eller operatören. Ingen av dessa parter kan ställas till svars för skillnader mellan den uppskattade jackpotten och den utdelade jackpotten.

vii. Ha kännedom om det faktum att ifall en lotteridragning inte genomförs, eller inget dragningsresultat har publicerats eller annonserats officiellt, blir alla insatser ogiltiga;

viii. Ha kännedom om att i de fall tilläggsvillkoren för spelande finns publicerade på olika språk, överskrider den engelska versionen av tilläggsvillkoren för spelande, alla övriga språkliga översättningar vid en eventuell dispyt.

 

2. VINSTER FÖR VADSLAGNING PÅ LOTTERIER

a. Betalning av vinster. Om en insats vinner:

i. ska en beräkning av det totala monetära värdet av vinsterna göras;

ii. om så krävs, kan Operatören begära in vissa verifieringsuppgifter för spelaren; och,

iii. efter att sådana verifieringsuppgifter har slutförts, förutsatt att inga giltiga problem som kan ha identifierats kvarstår oupplösta, görs vinsten tillgänglig för Operatören och sedan vidare distribution till den spelaren som har rätt till den aktuella vinsten.

 

b. Beräkning av vinster. Beräkningen är olika beroende på underliggande lotteri- och vinstkategori. Följande tabell " EU Lotto- spelöversikt" förklarar vilken beräkningsmetod som gäller för varje EU Lotto -spel:

EU Lotto - spel

Underliggande lotteri/lotterier som använder RiNG

Underliggande operatör/operatörer som använder RiNGr *

Typ A vinstkategori (Huvudjackpot)

Typ B vinstkategori (Ej huvudjackpot)

Typ C vinstkategori (Ej jackpot)

 

EuroMillions (för Irländska spelare: “Millionaire”)

Euromillions

LAE

1

2 – 3

4 – 13

 

MegaMillions

Mega Millions

MUSL

1

-

2 – 9

Utbetalning av vinster för MegaMillions och PowerBall 


I enlighet med vad som är vanligt för MUSL Mega Millions och Powerball, kan EU Lotto också betala vinsterna i vinstkategori 1 över 30 år ("Livräntealternativet"). Om EU Lotto väljer livräntealternativet, kommer den första betalningen att ske så snart som möjligt efter dragning, med de kommande 29 betalningarna med intervaller på ett år. Betalningsnivån beräknas på så sätt att betalningarna stiger med den procentuella andel som MUSL fastställer år från år till dess att hela beloppet har betalats ut. Om EU Lotto väljer att betala ut vinster i en klumpsumma ("Kontantalternativ"), är vinsterna efter reserverade rabatter nedräknade, vilket görs av MUSL Mega Millions och Powerball. Diskonteringsräntan är 40%, dvs. klumpsumman är 60% av värdet för livräntealternativet. EU Lotto får efter eget gottfinnande välja utbetalningsplanen.

Undanhållande av vinster för MegaMillions och PowerBall:

EU Lotto undanhåller 38% av vinsterna i de högsta tre vinstkategorierna, då avsikten är att sätta Spelaren i en liknande finansiell situation som om hen hade spelat på det underliggande lotteriet.

PowerBall

Powerball

MUSL

1

-

2 – 9

Tysklands Lotto

Lotto 6 aus 49

DLTB

1

2

3 – 9

 

Spiel77

Spiel 77

DLTB

1

-

2 – 7

Utbetalning av vinster för Spiel77  - Alla vinster i en typ A vinstkategori avrundas så att de tar x x77 777,00 EUR.

Summan av alla vinster som betalas av EU Loto per vinstkategori för en viss dragning får aldrig överstiga det belopp som anges nedan. Om beloppet överskridits delas vinsterna bland vinnarna.

Spiel77: 10 000 000,00 EUR

Super6

Super 6

DLTB

-

-

1 – 6

Summan av alla vinster som betalas av EU Lotto  per vinstkategori för en viss dragning får aldrig överstiga det belopp som anges nedan. Om beloppet överskridits delas vinsterna bland vinnarna.

Super6: 1 000 000,00 EUR

GlücksSpirale

Glücksspirale

DLTB

-

-

1 – 7

Utbetalning av vinster i GlücksSpirale - Den månatliga betalningen ska inte betalas längre än 240 månader från och med månaden efter det aktuella datumet. Rätten till den månatliga betalningen är inte ärftlig. Beloppet 2 400 000,00 EUR som visas för jackpotten på GlücksSpirale måste därför förstås som summan av alla månatliga betalningar.

Summan av alla vinster som betalas av EU Lotto per vinstkategori för en viss dragning får aldrig överstiga det belopp som anges nedan. Om beloppet överskridits delas vinsterna bland vinnarna.

GlücksSpirale: Månatliga utbetalningar på 50 000,00 EUR eller 4 800 000,00 EUR som beloppet för alla framtida månatliga utbetalningar.

Lotto Plus (kallas också  UK Lotto Plus)

Loto Express

Loterie Romande

1

-

2 – 6

Antalet underliggande vinstlotter tas från Camelot´s ‘lotto’, inte från Loto Express

Irlands lotto

Lotto

PLI

1

2

3 – 8

 

Irlands Lotto+1

Lotto Plus 1

PLI

-

-

1 – 8

Summan av alla vinster som betalas av EU Lotto per vinstkategori för en viss dragning får aldrig överstiga det belopp som anges nedan. Om beloppet överskridits delas vinsterna bland vinnarna.

Irlands Lotto+1: 5 000 000,00 EUR

Irlands Lotto+2: 1 250 000,00 EUR

Irlands Lotto+2

Lotto Plus 2

PLI

-

-

1 – 8

Österrikes  Lotto

Lotto

ÖLG

1

-

2 – 8

 

Österrikes  Joker

Joker

ÖLG

1

-

2 – 6

 

Mega-Sena

Mega-Sena

Caixa

1

-

2 – 3

 

MEGA 2019

Mega-Sena (Mega da Virada)

Caixa

1

-

2 – 3

 

MINI

Mini-Lotto

TS

1

-

2 – 3

 

Polens Lotto

Lotto

TS

1

-

2 – 4

 

Polens Lotto+

Lotto Plus

TS

1

-

2 – 4

Summan av alla vinster som betalas av EU Lotto per vinstkategori för en viss dragning får aldrig överstiga det belopp som anges nedan. Om beloppet överskridits delas vinsterna bland vinnarna.

Polens Lotto+: 10 000 000,00 PLN

SuperEnalotto

Super Enalotto

Sisal

1

-

2 – 6

EU Lotto undanhåller 12% av vinsterna i de högsta tre vinstkategorierna, då avsikten är att sätta Spelaren i en liknande finansiell situation som om hen hade spelat på det underliggande lotteriet.

El Gordo Primitiva

El Gordo de la Primitiva

LAE

1

-

2 – 9

 

Franska Lotto

Loto

FDJ

1

-

2 – 9

 

Tyska Keno

Keno

DLTB

-

-

*

Summan av alla vinster som betalas av EU Lotto per vinstkategori för en viss dragning får aldrig överstiga det belopp som anges nedan. Om beloppet överskridits delas vinsterna bland vinnarna.

Tyska Keno: 5 000 000,00 EUR

Plus5

Plus 5

DLTB

-

-

1 – 5

 

MULTI

Multi Multi

TS

-

-

*

Summan av alla vinster som betalas av EU Lotto per vinstkategori för en viss dragning får aldrig överstiga det belopp som anges nedan. Om beloppet överskridits delas vinsterna bland vinnarna.

MULTI: 10 000 000,00 PLN

MULTI Plus

Multi Multi Plus

TS

-

-

*

 

El Gordo

Sorteo Extraordinario de Navidad

LAE

-

-

1 – 17

 

El Niño

Sorteo Extraordinario de “El Niño”

LAE

-

-

1 – 16

 

El Gordo de Verano

Sorteo Extraordinario de Vacaciones

LAE

-

-

1 – 15

Vinster i El Gordo de Verano, KeNow, Cash4Life, WorldMillions, Keno 24/7, Bitcoin Lottery och alla  EU Lottospel som baseras på RiNG och Bitcoin Lottery betalas ut enligt vad som har publicerat på webbplatsen och oberoende av vinster som publiceras av den underliggande lotterioperatören.

Summan av alla vinster som betalas av EU Lotto per vinstkategori för en viss dragning får aldrig överstiga det belopp som anges nedan. Om beloppet överskridits delas vinsterna bland vinnarna.

KeNow:5 000 000,00 EUR

WorldMillions: summan välj och anslås av operatören för lotteriet

Keno24/7: 10 000 000,00 EUR (10 000 000,00 GBP för GBP players)

GlücksSpirale GO: Månataliga  betalningar på            50 000,00 EUR eller 4 800 000,00 EUR som summan för alla framtida månataliga betalningar.

 Spiel77 GO: 10 000 00,00 EUR

Super6 GO: 1 000 000,00 EUR

KeNow

Keno

TS

-

-

*

WorldMillions

Plus5/Joker+ (Draw 2)

DLTB/FDJ

-

-

1 – 10

Keno 24/7

Quick Draw

NYSGC

-

-

*

Cash4Life

Cash 4 Life

NYSGC

1

-

2 – 9

Bitcoin Lottery

Bonoloto

LAE

1

-

2  – 5

Lotto 6aus49 GO

RiNG

EU Lotto

1

2

3 – 10

Spiel77 GO

RiNG

EU Lotto

1

-

2 – 7

Super6 GO

RiNG

EU Lotto

-

-

1 – 6

GlücksSpirale GO

RiNG

EU Lotto

-

-

1 – 7

Millionaire GO

RiNG

EU Lotto

1

2 – 3

4 – 14

Mark Six

Mark Six

HKJC

1

2

3 – 7

 

Quina

Quina

Caixa

1

-

2 – 4

 

Sport

Sportka 1. Tah

SAZKA

1

2

3 – 6

 

Sport 2

Sportka 2. Tah

SAZKA

1

2

3 – 6

 

Šance

Šance

SAZKA

-

1

2 – 6

 

Sydafrikanska Lotto

Lotto

Ithuba National Lottery

1

-

2 – 8

 

Sydafrikanska LottoPlus 1

Lotto Plus 1

Ithuba National Lottery

1

-

2 – 8

 

Sydafrikanska LottoPlus 2

Lotto Plus 2

Ithuba National Lottery

1

-

2 – 8

 

Mexico Melate

Melate

PPAP

1

2 – 3

4 – 9

 

Revancha

Revancha

PPAP

1

2

3 – 5

 

Revanchita

Revanchita

PPAP

1

-

-

 

Millionaire Plus (för UK players: Millionaire)

Loto Express

 

 

Loterie Romande

1

2 – 3

4 – 13

Vinster på Millionaire Plus, betalas ut i enlighet med vad som publiceras på hemsidan.  Vinnande nummer för dessa spel tas från Loto Expresss. Antalet underliggande vinstlotter tas från det officiella EuroMillions.

Sydafrikanska  PowerBall

PowerBall

Ithuba National Lottery

1

-

2 – 9

 

Sydafrikanska PowerBall PLUS

PowerBall PLUS

Ithuba National Lottery

1

-

2 – 9

 

Schweiziska Lotto

Swiss Lotto

SIL

1

2

3 – 8

 

Schweiziska  Joker

Joker

SIL

1

-

2 – 5

 

Caixa” eller “Caixa Econômica Federal” – organisation som driver det officiella brasilianska lotteriet Mega-Sena och Quina.

“DLTB” –  “Deutscher Lotto-und Totoblock” som driver och samordnar de officiella dragningarna Lotto 6 aus 49, Spiel 77, Super 6, Glücksspirale och Eurojackpot.

“Camelot Group” eller “CG” – organisation som driver det officiella brittiska  UK National Lottery.

“FDJ“ eller “La Française des Jeux” – den franska lotteriorganisationen som bedriver det officiella franska lotteriet Loto.

“Loterías y Apuestas del Estado” eller “LAE” – den spanska lotteriorganisationen som bedriver eller samordnar lotterierna Sorteo Extraordinario de Navidad, Euromillones, Bonoloto och El Gordo de la Primitiva.

“MUSL” –Multi-State Lottery Association, som bedriver lotterierna Powerball och Mega Millions.

“New York State Gaming Commission” eller “NYSGC“ –lotteriorganisationen.

“Svenska Spel” – Den nationella svenska lotteriorganisationen som driver de officilla lotterierna Lotto 1 Lotto 2 Tilläggsspel och Drömvinsten

“Totalizator Sportowy” – den polska lotteriorganisationen som bedriver de officiella lotterierna Lotto Multi och Mini Lotto

“Sisal“ – den italienska lotteriorganisationen som bedriver det officiella italienska lotteriet Enalotto. 

“ÖLG“ eller “Österreichische Lotterien Gesellschaft” – den österrikiska lotteriorganisationen som bedriver de officiella lotterierna Lotto 6 aus 45 och Joker

Premier Lotteries Ireland” eller “PLI” – organisationen som bedriver de officiella irländska nationella lotterierna Lotto Plus 1 och Plus 2.

HKJC Lotteries Limited” –  HKJC Lotteries Limited är organisationen som driver det offentliga lotteriet i Hong Kong.

Sazka” – Det tjeckiska bolaget som driver Sportka lottery.

Ithuba National Lottery” - Organisationen som driver det offentliga Sydafrikanska national lotteriet och Sydafrikanska PowerBall.

“Loterie Romande” – organisationen som driver Loto Express Lottery.

“SIL” - Swisslos Interkantonale Landeslotterie är den organisationen som driver Swiss Lotto.

“PPAP” – Pronósticos Para la Asistencia Pública är den organisationen som driver Mexico Melate Lotterie.

 

a. Vinster i en typ A-vinstkategori. Vinsten som betalas för varje insats i en typ A-vinstkategori (enligt definitionen i tabellen ovan) beror på antalet underliggande lotterivinnande kupongen i den här kategorin, antalet EU Lotto-vinnande insatser i den här priskategorin, den underliggande lotterioperatörens utbetalningsbara vinst för kupongen i det underliggande lotteriet i den här vinstkategorin, samt den underliggande lotterijackpotten i den här vinstkategorin. EU Lotto beräknar vinsterna i en typ A-vinstkategori på grundval av summan av aggregerade insatser som publicerats av den underliggande lotterioperatören, samt fördelningen till den jackpottvinstkategorin eller på basis av jackpotten som publicerats på webbplatsen för den underliggande lotterioperatör för den här vinstkategorin i den relevanta dragningen för det underliggande lotteriet.

 

Endast en EU Lotto-vinnande insats i en typ A-vinstkategori

Om det bara finns en EU Lotto-vinnande insats i en typ A-vinstkategori, beräknas vinsterna i detta EU Lotto -vinstspel enligt följande:

Vinster = Underliggande lotterijackpot i den typ A-vinstkategorin / (Underliggande jackpotvinnande kuponger i den typ A-vinstkategorin för lotteriet + 1)

Exempel 1: Om det finns endast en EU Lotto-vinnande insats i typ A-vinstkategorin och ingen underliggande vinnande kupong har meddelats av den underliggande lotterioperatören i typ A-vinstkategorin gällande en underliggande lotterijackpot i typ A-vinstkategorin på 90 000 000,00 EUR, kommer vinsten som betalas ut gällande den enda United Lottery Solutions-vinnande insatsen uppgå till 90 000 000,00 EUR.

Exempel 2: Om det finns endast en EU Lotto -vinnande insats i typ A-vinstkategorin och två underliggande vinnande kuponger har meddelats av den underliggande lotterioperatören i typ A-vinstkategorin gällande en underliggande lotterijackpot i typ A-vinstkategorin på 90 000 000,00 EUR, kommer vinsten som betalas ut gällande den enda EU Lotto -vinnande insatsen uppgå till 30 000 000,00 EUR.

 

Mer än en EU Lotto -vinnande insats i en typ A-vinstkategori

Om det finns mer än en EU Lotto -vinnande insats i typ A-vinstkategorin kommer vinsterna som betalas ut för EU Lotto-vinnande insatser i typ A-vinstkategorin att baseras på en ”Andelsmodell” som består av tre steg.

Steg 1 – Beräkning av antal andelar:

Antal andelar = Antal underliggande vinnande kuponger i det underliggande lotteriet i den vinstkategorin + Antal EU Lotto-vinnande insatser i den vinstkategorin

Steg 2 – Beräkning av storleken på varje andel:

Storlek på 1 andel = Underliggande lotterijackpotten i den vinstkategorin / Antal andelar

Steg 3 – Fördelning av vinster:

1 andel per EU Lotto -vinnande insats i typ A-vinstkategorin

Exempel 3: Det finns två EU Lotto-vinnande insatser i typ A-vinstkategorin och en vinnande kupong i det underliggande lotteriet har meddelats av den underliggande lotterioperatören i typ A-vinstkategorin när det gäller jackpotten på 90 000 000,00 EUR. Det finns tre utbetalningsandelar, med en storlek på 30 000 000,00 EUR var. De utbetalningsbara vinsterna för varje vinnande insats hos EU Lotto i typ A-vinstkategorin uppgår då  till 30 000 000,00 EUR.

 

b. Vinster i en typ B-vinstkategori. 
Vinsten som betalas för varje insats i en typ B-vinstkategori (enligt definitionen i tabellen ovan, t.ex. vinstkategori 2 för EuroMillions) beror på antalet underliggande lotterivinnande kupongen i den här kategorin, antalet EU Lotto-vinnande insatser i den här priskategorin , det underliggande lotterioperatörens utbetalningsbara vinst för kupongen i det underliggande lotteriet i den här vinstkategorin samt den underliggande lotterioperatören i den här vinstkategorin. EU Lotto beräknar vinsterna i en typ B-vinstkategori på grundval av summan av aggregerade insatser som publicerats av den underliggande lotterioperatören samt fördelningen till den jackpotvinstkategorin eller på basis av jackpotten som publicerats på webbplatsen för den underliggande lotterioperatör för den här vinstkategorin i den relevanta dragningen för det underliggande lotteriet.

 

Endast en EU Lotto -vinnande insats i en typ B-vinstkategori

Om det bara finns en EU Lotto -vinnande insats i en typ B-vinstkategori, beräknas vinsterna i detta EU Lotto -vinstspel enligt följande:

Vinster = Underliggande lotterijackpot i den typ B-vinstkategorin / (Underliggande jackpotvinnande kuponger i den typ A-vinstkategorin för lotteriet + 1)

Exempel 1: Om det endast finns en EU Lotto-vinnande insats i typ B-vinstkategorin och ingen underliggande vinnande kupong har meddelats av den underliggande lotterioperatören i typ B-vinstkategorin gällande en underliggande lotterijackpot i typ B-vinstkategorin på 9 000 000,00 EUR, kommer vinsten som betalas ut gällande den enda EU Lotto-vinnande insatsen uppgår till 9 000 000,00 EUR.

Exempel 2: Om det endast finns en EU Lotto -vinnande insats i typ B-vinstkategorin och två underliggande vinnande kuponger har meddelats av den underliggande lotterioperatören i typ B-vinstkategorin gällande en underliggande lotterijackpot i typ B-vinstkategorin på 9 000 000,00 EUR. Vinsten som betalas ut gällande den enda EU Lotto -vinnande insatsen uppgår då till 3 000 000,00 EUR.

 

Mer än en EU Lotto -vinnande insats i en typ B-vinstkategori

Om det finns mer än en EU Lotto-vinnande insats i typ B-vinstkategorin kommer vinsterna som betalas ut för EU Lotto-vinnande insatser i typ B-vinstkategorin att baseras på en ”Andelsmodell” som består av tre steg:

Steg 1 – Beräkning av antal andelar:

Antal andelar = Antal underliggande vinnande kuponger i det underliggande lotteriet i den vinstkategorin + Antal EU Lotto -vinnande insatser i den vinstkategorin

Steg 2 – Beräkning av storleken på varje andel:

Storlek på 1 andel = Underliggande lotterijackpotten i den vinstkategorin / Antal andelar

Steg 3 – Fördelning av vinster:

1 andel per EU Lotto -vinnande insats i den vinstkategorin

Exempel 4:  Om det finns två EU Lotto -vinnande insatser i typ B-vinstkategorin och en vinnande kupong i det underliggande lotteriet har meddelats av den underliggande lotterioperatören i typ B-vinstkategorin när det gäller jackpotten på 3 000 000,00 EUR. Då finns det tre utbetalningsandelar, med en storlek på 1 000 000,00 EUR var. De utbetalningsbara vinsterna för varje vinnande insats hos EU Lotto i den vinstkategorin uppgår till 1 000 000,00 EUR.

 

c. Vinster i en typ C-vinstkategori. Vinsten som betalas för varje insats i en typ C-vinstkategori (enligt definitionen i tabellen ovan, t.ex. vinstkategori 4 för EuroMillions) är det vinstbelopp som den underliggande lotterioperatören meddelat för en vinnande kupong i det underliggande lotteriet i respektive vinstkategori. Om den underliggande lotterioperatören inte har meddelat en vinst i respektive vinstkategori för den relevanta dragningen av det underliggande lotteriet beräknas de vinster som betalas för varje EU Lotto -vinnande satsning i den här vinstkategorin utifrån de sammanlagda belopp som betalats in för den relevanta dragningen i det underliggande lotteriet som tillkännages av den underliggande lotterioperatören och tilldelningen till de vinnande vinstkategorierna.

d. Utbetalning av vinster från vinstkategorier till andra vinstkategorier. Ovan nämnda bestämmelser gäller förutsatt att det inte förekom någon utbetalning av vinster från vinstkategorier till andra vinstkategorier, på grund av att inga vinnande kuponger förekom i dragningen i det underliggande lotteriet i en priskategori, på grund av att inga vinnande kuponger förekommit under en rad dragningar i det underliggande lotteriet i en priskategori eller på grund av en förutbestämd maxstorlek för jackpotten.

e. Specialjackpot. För alla spel har operatören möjlighet att tillkännage en specialjackpot på eget bevåg. I det här fallet ersätter specialjackpotbeloppet alla underliggande lotterijackpottar i den typ A-kategorin.

f. En vinstkategori. Endast en vinstkategori kan vinnas per insats, vilket kommer att vara den högsta tillgängliga vinstkategorin som uppnås av, och är relevant för, den insatsen. Ett systemspel kan vinna i mer än en vinstkategori, baserat på de separata insatser som det består av.

g. Valutor. Vinster beräknas och krediteras i EUR. Den växelkurs som används är växelkursen (den slutliga mittpunkten) för den valutan i EUR på respektive dragningsdatum som publiceras på oanda.com eller (om oanda.com inte är tillgängligt) Europeiska centralbankens eurovalutakurs (ECB-kursen) för respektive dragningsdatum. Detta gäller också för livräntebetalningar.

h. Angiven information. EU Lotto ansvarar inte för eventuella misstag som relaterar till den information som visas.

 

c. Definitioner:

“Spel” – En satsning på resultatet i ett underliggande lotteri och/eller underliggande lotterijackpot.

“Combo Bet” i ett systemspel klassificeras att möjliga kombinationer av de valda numrena som separata insatser

“Excluded Lists” - alla personer eller medborgare som bor i ett land som för närvarande har listats av FATF som en risk för internationella finansiella system, på listan som publicerades i februari 2019 på FATF; alla personer som listats på HMRC:s finansiella sanktionslista, som publicerades i februari 2019 på http://hmt-sanctions.s3.amazonaws.com/sanctionsconlist.htm; alla personer som är medborgare i eller bor i USA.

“FATF” - Financial Action Task Force

“Jackpot” – efter en insats, den högsta möjliga vinsten hos EU Lotto kopplad till den underliggande dragningen i den relevanta vinstkategorin/priskategorierna för de relevanta lotterierna.

“Spelöversikt” – de beräkningar som anges i dessa villkor under rubriken "Beräkning av vinster".

“Specialjackpot” – den högsta vinstkategori som kommunicerats av Operatören i fråga om ett EU Lotto-spel, om summan är högre än den publicerade jackpotten i det relevanta underliggande lotteriet.

“EU Lotto -vinnande insats” – en vinnande insats placerad på operatörens webbplats, som har skickats in via Internet och placerats av operatören på uppdrag av spelaren hos EU Lotto, inklusive eventuella vinnande insatser som introducerats via en tredje part till EU Lotto och sedan placerats av en tredje part på uppdrag av en spelare hos EU Lotto. 

“Operatör” -

“Operatörens’ webbsida” -  syftar på den webbsida som är öppen för  spelare och drivs av operatören.

“Utbetalning” – summan som någon operatör från ett underliggande lotteri ska betala ut eller redan har redan betalat, utifrån en korrekt matchad insats i en relevant dragning i den aktuella priskategorin. 

“Spelare” – en registrerad användare på Operatörens webbplats.

“Vinstkategori” eller “Vinstnivå” – det totala antal nummer som matchats korrekt av en spelare som har satsat med EU Lotto eller något företag inom gruppen, operatören eller någon annan operatör, med vilket medel som helst (inklusive, men inte begränsat till, Super Numbers, Stars, Euro Numbers, Powerballs, Megaballs, Bonus Balls och/eller andra möjliga medel), bestämmer priskategorin vad gäller aktuell dragning av ett visst lotteri eller ett relevant spel, som meddelats i det underliggande lotteriets officiella regler.

“RiNG” – en slumpmässig siffergenerator som används av EU Lotto för att generera lotteridragningar. Denna siffergenerator används i enlighet med alla gällande regelverk och standarder.

“Typ A-vinstkategori” – en vinstkategori där utbetalningen till spelaren beror på totalt antal vinnande spel hos EU Lotto och vinnande kuponger i det underliggande lotteriet för den vinstnivån, efter vad som definierats i EU Lotto’s spelöversikt.

“Typ B-vinstkategori” – en vinstkategori där utbetalningen till spelaren beror på totalt antal vinnande spel hos EU Lotto och vinnande kuponger i det underliggande lotteriet för den vinstnivån, efter vad som definierats i EU Lotto’s spelöversikt.

“Typ C-vinstkategori” – en vinstkategori där utbetalningen till spelaren beror på totalt antal vinnande spel hos EU Lotto och vinnande kuponger i det underliggande lotteriet för den vinstnivån, efter vad som definierats i EU Lotto’s spelöversikt.

“Underliggande lotteri” – ett lotteri som ett EU Lotto-spel baseras på eller en lotteridragning av EU Lotto där RiNG- teknik används.

“Underliggande lotterijackpot” – det sammanlagda belopp som den underliggande lotterioperatören ska betala för alla underliggande lotterivinnande kuponger i en typ A- eller typ B-vinstkategori med avseende på den relevanta dragningen i det underliggande lotteriet, som meddelats av den underliggande lotterioperatören eller, under förutsättning att inga sådana vinnande kuponger tillkännages, det belopp som skulle ha betalats ut av den underliggande lotterioperatören om en vinnande kupong i det underliggande lotteri hade förekommit i den jackpottkategorin med avseende på aktuell dragning. För EU Lotto spel som använder RiNG- teknik kommer summan att publiceras på lotterioperatörens hemsida.

“Underliggande lotterioperatör” – organisationen som organiserar eller samordnar det underliggande lotteriet.

“Vinster” – det här hänvisar till belopp som ska betalas till Spelare efter vinnande spel hos EU Lotto.